Prywatny detektyw Katowice, Gliwice - Śląsk, Polska

Firmy:  Osoby fizyczne:
 • sprawdzanie kandydatów na pracowników, ich kariery zawodowej, weryfikacja świadectw szkolnych i zaświadczeń o ukończonych kursach oraz przedstawionych referencji,
 • kontrola pracownika, wykrywanie przestępstw pracowniczych, kontrola wykorzystania zwolnienia lekarskiego zgodnie z przeznaczeniem, wykonywanie tzw. "fuch na boku"
 • sprawdzanie wspólnika pod względem prawdomówności i nie działania na szkodę firmy oraz weryfikowanie prawdziwości składanych dokumentów,
 • tajemniczy klient "Secret Client"
 • weryfikacja wiarygodności kontrahenta, jego stanu majątkowego i wypłacalności,
 • weryfikacja dokumentów,
 • wykrywanie nieuczciwej konkurencji,
 • wykrywanie podrobionych znaków towarowych i bezprawnego wykorzystywania praw autorskich,
 • zbieranie i weryfikacja dowodów w sprawie,
 • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
 • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących wypadków w pracy, w drodze do pracy i do domu, sprawdzanie i weryfikacja doznania ciężkich uszkodzeń ciała. Sprawdzimy, czy osoba faktycznie na co dzień jest sprawna fizycznie i nie wykazuje określonych dysfunkcji,
 • rozpoznanie i przeciwdziałanie zagrożeniom,
 • wykrywanie podsłuchów,
 • inne nietypowe,
 • obserwacja osób,
 • poszukiwanie osób zaginionych,
 • poszukiwanie osób ukrywających się,
 • wykrywanie podsłuchów,
 • sprawy kryminalne,
 • odzyskiwanie skradzionych dóbr materialnych,
 • poszukiwanie oszustów,
 • ustalenie miejsca pracy,
 • ustalenie miejsca zamieszkania,
 • ustalenie źródeł dochodu,
 • wywiad środowiskowy,
 • wykrywanie zdrady małżeńskiej, partnera i partnerki, w tym przeprowadzenie testów zdrady w oparciu o zabezpieczone ślady biologiczne na pościeli, bieliźnie itp.
 • sprawdzanie i kontrola pełnionych obowiązków niani, gospodyni domowej lub opiekunki starszej osoby,
 • sprawdzanie i kontrola bezpieczeństwa dziecka,
 • zbieranie dowodów w sprawie,
 • ustalanie sprawców/zapobieganie/ złośliwego niepokojenia, zniesławienia czy oszczerstwa,
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa,
 • badanie pokrewieństwa/rodzice, rodzeństwo / i genealogii,weryfikacja obowiązku alimentacyjnego, ustalenie źródeł dochodu i miejsca pracy oraz miejsca zameldowania i faktycznego zamieszkania,
 • sprawdzenie kandydata na męża/żonę, teściów i innych członków rodziny.