Kancelaria

Działalność kancelarii prowadzona jest od 29 lutego 2012 roku przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Krzysztofa Kulawik. Siedziba kancelarii znajduje się w Rybniku przy ulicy Piasta 12.

NIP: 641-216-88-06

Wszelkich wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:
PEKAO S.A. numer: 32 1240 4357 1111 0010 4375 6767

Numer SWIFT (do przelewów spoza terytorium RP): PKOPPLPW

Dokonując wpłaty na rachunek kancelarii należy podać sygnaturę sprawy.


WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

Właściwość miejscowa określa podział spraw i czynności pomiędzy organami równego rzędu, innymi słowy określa zasięg terytorialny kompetencji.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem spraw o egzekucję nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Dokonując wyboru wierzyciel składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 8. ust. 6. uoksie).

Zasięg terytorialny Sądu Rejonowego w Rybniku to: miasto Rybnik oraz gminy Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany.