Usługi detektywistyczne Rybnik

Image

- sprawdzanie kandydatów na pracowników, ich kariery zawodowej, weryfikacja świadectw szkolnych i zaświadczeń o ukończonych kursach oraz przedstawionych referencji,
- kontrola pracownika, wykrywanie przestępstw pracowniczych, kontrola wykorzystania zwolnienia lekarskiego zgodnie z przeznaczeniem, wykonywanie tzw. "fuch na boku"
- sprawdzanie wspólnika pod względem prawdomówności i nie działania na szkodę firmy oraz weryfikowanie prawdziwości składanych dokumentów,
- tajemniczy klient "Secret Client"
- weryfikacja wiarygodności kontrahenta, jego stanu majątkowego i wypłacalności,
- weryfikacja dokumentów,
- wykrywanie nieuczciwej konkurencji,
- wykrywanie podrobionych znaków towarowych i bezprawnego wykorzystywania praw autorskich,
- zbieranie i weryfikacja dowodów w sprawie,
- sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
- sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących wypadków w pracy, w drodze do pracy i do domu, sprawdzanie i weryfikacja doznania ciężkich uszkodzeń ciała. Sprawdzimy, czy osoba faktycznie na co dzień jest sprawna fizycznie i nie wykazuje określonych dysfunkcji,
- rozpoznanie i przeciwdziałanie zagrożeniom, - wykrywanie podsłuchów,

- inne nietypowe,
- obserwacja osób,
- poszukiwanie osób zaginionych,
- poszukiwanie osób ukrywających się,
- wykrywanie podsłuchów,
- sprawy kryminalne,
- odzyskiwanie skradzionych dóbr materialnych,
- poszukiwanie oszustów,
- ustalenie miejsca pracy,
- ustalenie miejsca zamieszkania,
- ustalenie źródeł dochodu,
- wywiad środowiskowy,
- wykrywanie zdrady małżeńskiej, partnera i partnerki, w tym przeprowadzenie testów zdrady w oparciu o zabezpieczone ślady biologiczne na pościeli, bieliźnie itp.
- sprawdzanie i kontrola pełnionych obowiązków niani, gospodyni domowej lub opiekunki starszej osoby,
- sprawdzanie i kontrola bezpieczeństwa dziecka,
- zbieranie dowodów w sprawie,
- ustalanie sprawców/zapobieganie/ złośliwego niepokojenia, zniesławienia czy oszczerstwa,
- ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa,
- badanie pokrewieństwa/rodzice, rodzeństwo / i genealogii,weryfikacja obowiązku alimentacyjnego, ustalenie źródeł dochodu i miejsca pracy oraz miejsca zameldowania i faktycznego zamieszkania,
- sprawdzenie kandydata na męża/żonę, teściów i innych członków rodziny